quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu cát xây dựng Trên địa bàn hà tĩnh công ty chung tôi xin giới thiệu các mỏ cát sau

1 cát linh cảm đức thọ

2 cát hương sơn

3 cát Thanh chương nghệ an

chúng tôi phục vụ theo nhu cầu khách hàng : cát xây tường, cát da tường, cát đổ bêtong, cát san lấp

với giá cát như sau.

cát da linh cảm 250.000 đến 230.000/m3

cát xây Thanh chương nghệ an 230.000 đến 210.000/m3

cát đổ bêtong Thanh chương nghệ an 250.000 đến 230.000/m3

chung tôi cam kết cát đúng nguồn gốc, đúng giá, đúng khối lượng. cát nước ngọt 100%.

chung tôi xin cảm ơn. quý khách có nhu cầu xin liên hệ 0868222123

quý khách mua số lượng nhiều có giảm giá.