Cát xây có màu sắc trầm tối khá giống với màu nâu đen.

Cát xây có kích thước nhỏ tí hon, hạt đều và nhỏ hơn nhiều so với loại cát đổ bê tông.

Không được nhỏ hơn 0,7

Hàm lượng muối gốc không được vượt quá 1% khối lượng.

Không có hàm lượng sỏi đường kính từ 5 đến 10mm.

Không có sét, á sét hoặc những tạp chất khác dạng cục.